Vzdelávanie učiteľov

In Service Day – Metodický deň učiteľov

 

Škola pravidelna organizuje metodické dni (In Service Days) pre učiteľov, počas ktorých majú pedagógovia možnosť vzdelávať sa v rôznych oblastiach práce s mladými ľuďmi. Interné semináre, či workshopy sú zamerané na metodiku výučby, inovatívne postupy, nové trendy vo vzdelávaní ako aj na vzťahy so študentami.

 

Okrem interných seminárov škola spolupracuje vo vzdelávaní učiteľov s mimovládnou neziskovou organizáciou PDCS.

 

Ucitelia_vzdelavanie_4_edit

 

Ucitelia_vzdelavanie_1_edit

 

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web