Tretí pilier: inovatívnosť

Princíp neustáleho zlepšovania znamená, že nikdy nedosiahneme stav, ktorý bude úplne dokonalý a s ktorým budeme úplne spokojní. A tiež, že každé zlepšenie je predpokladom na ďalšie zlepšenie a zlepšovanie. Základnom takého cyklu zlepšovania je inovatívny prístup a skúšanie nových vecí alebo už jestvujúcich vecí novým spôsobom. Inovatívnosť sa prejavuje v rôznych oblastiach fungovania školy, od prekonávania paradigmy, že učiteľ vie všetko, cez tímovú a skupinú prácu študentov, zážitkové učenie a dôraz na dobrovoľníctvo a dobročinnosť až po neformálne vzdelávanie, kontakt s osobnosťami z mimoškolského prostredia či zavádzanie a umožňovanie nových predmetov, „medzipredmetov“ a aktivít (Global Studies, priestor pre študentský Debatný klub, študentami vedené krúžky apod.)

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web