Globálna výchova

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa malo v rámci projektu Globálne otázky očami mladých ľudí možnosť vytvoriť sériu vzdelávacích aktivít týkajúcich sa globálnych otázok s názvom Global Studies (globálne štúdie). Projekt sa realizoval na škole od augusta do decembra v roku 2005 vďaka podpore Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (Slovak Aid, UNDP). Aktivity projektu sú zachytené v časopise Global Issues in the Eyes of Young People.

 

V súčasnosti BilGym ponúka svojim študentom v rámci predmetu anglický jazyk v prvom ročníku pravidelné hodiny globálnych štúdií, ktorých náplň je popísaná v učiteľskej príručke Global Studies.


Rozvojové vzdelávanie považujeme za neoddeliteľnú súčasť vzdelávania mladých ľudí, a preto sme radi, že tento projekt otvoril dvere novému predmetu na našej škole.

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web