Špeciálna pedagogička

Špeciálnou pedagogičkou pre študentov gymnázia je Veronika Sinová.  Pracuje so študentami s vývinovými poruchami učenia (VPU - dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia atď.) Konzultácie s ňou je možné si dohodnúť emailovo na adrese veronika.sinova(zavinac)bilgym.sk. 

 

Konzultačné hodiny:

Pondelok 7.30-15:00

Štvrtok 8.00-12.30

Piatok 8.00-10.00

 

Študenti:

  • Prekonzultovanie problémov v súvislosti so školskými výsledkami a problémami s učením

 

Rodičia:

  • Vytvorenie a konzultácia individálneho vyučovacieho plánu (IVP)
  • Prekonzultovanie problémov a možných postupov učenia a preverovania vedomostí

 

Učitelia:

  • Pomoc pri vytváraní, modifikovaní a hodnotení testov a písomných prác študnetov s VPU
  • Pomoc pri  vytváraní a prehodnocovaní IVP
  • Prekonzultovanie problémov a možných postupov práce a preverovania vedomostí u konkrétnych študentov
  • Konzultácie ohľadom ADHD a VPU a ich prejavov

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web