Prihláška na štúdium

Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom školstva je potrebné odovzdať do 20. februára 2018 riaditeľovi základnej školy, ktorú dieťa v súčasnosti navštevuje. Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ podáva prihlášku priamo na sekretariáte Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa do 28. februára 2018.

 

Po tomto termíne sa na možnosť podania prihlášky informujte priamo na sekretariáte gymnázia.

 

Kritéria prijímania

 

pdfPrihláška na štúdium

 

 

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web