FAQ (Najčastejšie otázky)

Koľko rokov trvá štúdium?

Štúdium trvá 5 rokov.


Budú rozdielne prijímacie pohovory pre ôsmakov a deviatakov?
Nie, všetci uchádzači o štúdium budú mať rovnaké podmienky. Predmetom prijímacích pohovorov zo slovenského jazyka, matematiky a angličtiny bude učivo prvých siedmich ročníkov a prvého polroka ôsmeho ročníka základných škôl.


Aké je číslo a kód vašej školy?

Školské výpočtové stredisko Bratislava pridelilo našej škole číslo 611047.
Kód školy podľa študijného odboru - bilingválne štúdium - 7902574.

Ako prebiehajú hodiny predmetu „náboženstvo a etika“?

V ekumenickom duchu. Náplňou sú rozhovory o medziľudských vzťahoch, otázkach spojených s dospievaním, oboznamovanie sa s Bibliou, rôzne etické otázky, a pod. Rešpektujeme právo študenta na vlastný názor v otázkach náboženstva, na druhej strane požadujeme od študentov, aby rešpektovali kresťanský charakter školy. Popis obsahu tohto predmetu najdete tu.


Je príslušnosť študentov ku kresťanským cirkvám podmienkou prijímacieho konania ?

Príslušnosť k cirkvi nie je podmienkou prijatia. Medzi našimi žiakmi sú ľudia z rôznych kresťanských tradícií a tiež študenti, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi.

Kde si môžem vyzdvihnúť prihlášku na gymnázium C. S. Lewisa?
Je možné stiahnuť si prihlášku z našej webovej stránky a doplniť ju podľa pokynov o potrebné doklady (kópie vysvedčení, diplomy a doklady o iných študijných a osobných úspechoch, potvrdenie o zdravotnom stave, potvrdenie o VPU a iné dokumenty, ktoré považujete za dôležité). Môžete nám posielať aj oficiálne prihlášky na štúdium na strednej škole, ktoré dostanete vo vašich školách alebo si ich zakúpite v predajniach ŠEVT-u.

 

Aké cudzie jazyky sa vyučujú na škole?

Od 2. ročníka majú študenti možnosť vybrať si nemecký alebo španielsky jazyk.

Čo hovoria o škole naši absolventi?

Odpovede nájdete tu.

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web