Druhý pilier: hodnoty

Je nemálo tých, čo vzdelávanie delia na „tvrdé“ fakty a „mäkké“ hodnoty. Vraj sa treba naučiť počítať, dobre hovoriť po anglicky a dokázať rozlúštiť tajomné šifry chemickým vzorcov. Hovoria, že hodnoty sú fajn, ale len ako doplnok, či zákusok k nedeľnému obedu...

My si však myslíme, že hodnoty musia mať rovnakú váhu ako vedomosti či zručnosti, lebo aj žiť sa treba učiť, a o tom, že vedomosti bez hodnôt dokážu byť zhubné sa dnes presviedčame na každom kroku.

Na našej škole sa usilujeme o jednotu slov a činov, chceme „to walk our talk“...

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web