Združenie škôl C.S.Lewisa

Do Združenia škôl C. S. Lewisa patrí:

Cirkevná základná škola – Narnia

Cirkevná základná škola - Pezinok

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Obidve školy sú zriadené Cirkvou bratskou a majú teda kresťanský základ. Náboženská výchova, ktorá je súčasťou vzdelávacieho programu, je uskutočňovaná ekumenicky, s úctou a rešpektom k svetonázoru každého študenta.

 

Spojenie zriaďovateľa so školou sa uskutočňuje prostredníctvom Správnej rady a Rady rodičov školy, zloženej z rodičov a odborníkov na vzdelávanie a riadenie organizácií.

 

Vedenie Združenia škôl C. S. Lewisa:

Daniel Bútora, koordinácia spoločných aktivít škôl C.S. Lewisa.

 

Roman Baranovič, riaditeľ CZŠ Narnia a CZŠ Narnia Pezinok

zodpovedný za vedenie základnej školy, prijímanie žiakov, učebný plán a výučbu, kontakt s rodičmi

 

Dušan Jaura, riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
zodpovedný za vedenie gymnázia, prijímanie študentov, učebný plán a výučbu, kontakt s rodičmi

 

 

Riadenie_skol_slide

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web