Stretnutia rodičov

Plenárne a triedne stretnutia

27. septembra 2016

30. mája 2017 - kvôli maturitám sa presúva na 13. júna 2017

 

Individuálne dohodnuté konzultácie

28. novembra  - 29. novembra 2016

2. - 3. mája 2017 

 

Stretnutia Rady rodičov 

 

Okrem plánovaných stretnutí rodičov s učiteľmi, ktoré sú uvedené v školskom kalendári, by sme vás chceli povzbudiť k priebežným kozultáciám s učiteľmi. Ak máte akékoľvek otázky, alebo chcete učiteľa o niečom informovať, kontaktujte, prosím, konkrétneho učiteľa mailom. Kontakty na učiteľov nájdete tu.

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web