Language Building 2017

Tento rok sme po prvý krát v histórii školy robili druhácky Language Building v podobe dvoch paralelných pobytov. Na každom z nich boli okrem našich učiteľov a absolventov-pomocníkov aj hostia z USA a Škótska, s ktorými si mali študenti možnosť nielen precvičiť angličtinu ale aj zamyslieť sa nad tým, ako na niekoho vplýva jeho kontext - a zároveň aký vplyv máme na náš kontext my. 

LB 2017

LB 2017 1

LB 2017 2

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web