Získali sme ocenenie Generácia 3.0!

Dlhoočakávaná chvíľa je tu. Diplomy sú odovzdané, ceny rozdané. Víťazmi prvého ročníka Ceny Generácia 3.0 sa stali Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Od emócií k poznaniu, n.o. - EDUMA a SOVA - občianske združenie na podporu nadaných detí.

 

Ocenenie sme prevzali z rúk Štefana Kleina, vynálezcu AeroMobilu. Vďaka oceneniu nám opäť podrastú krídla.

 

Podľa slov poroty, rozhodovanie bolo mimoriadne ťažké, keďže sa vyberalo medzi inšpiratívnymi a inšpiratívnymi. Bolo nám cťou spoznať úžasné projekty a ľudí, vďaka ktorým sa zmena vzdelávania na Slovensku už deje.

 

Vyhlasovateľom I. ročníka ocenenia Generácia 3.0 bola Nadácia Pontis. Zámerom nadácie a partnerov projektu, t.j. spol. Accenture, Asseco, Veľvyslanectvo USA a Nadácie Orange, bolo zviditeľniť progresívne vzdelávacie organizácie a iniciatívy na Slovensku, ktoré motivujú pedagógov, aby prinášali potrebné inovácie a presadzovali lepšie učenie našich detí.

Ocenenie si nesmierne vážime. 

Generacia1

Generacia

 

Generacia3.0

Generacia

YoutubeChannel

Banner brozura
inkluzia banner BilGym

ml web