Veríme, že byť človekom, znamená žiť vo vzťahoch, že stavanie mostov prospieva komunikácii viac, ako budovanie múrov. Naša škola chce byť inkluzívnym priestorom, ktorý ponúka bezbariérovosť, fyzickú (rampa, výťah, WC pre imobilných…) aj mentálnu, v ktorej je rozmanitosť vítaná.

Pre najbližšie roky sme získali prostriedky, ktoré umožnia štúdium na našej škole aj talentovaným študentom, ktorí si ho nemôžu finančne dovoliť. Predpokladáme, že ročne budeme vedieť udeliť približne desať štipendií v rámci „ŠTIPENDIA ZUZANY HARDOŠ KURNASOVEJ“ a štipendijného fondu našich študentov.

Viac sa o našich projektoch dočítate v článkoch

Máme sociálne štipendiá, ĎAKUJEME

Deň otvorených dverí prvýkrát bezbariérový