„100% z nás zomrie a toto percento nemožno zvýšiť.“ C. S. Lewis

„Vaše 2% z daní tiež (ne)možno zvýšiť, ale pomôžu rozvíjať našu školu.“

AKO NA TO

Ak ste SZČO, firma, váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2018, resp. 3. apríl 2018. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, potom môžete venovať 2% neskôr.

Ak ste zamestnanec, treba aby ste mali Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2%, ktoré nájdete na druhej strane. Termín odoslania týchto 2 formulárov je 30. apríl 2018. POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska, NIE nám.


ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

názov: Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

adresa: Haanova 28, 851 04 Bratislava

IČO: 30848008 (IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava!)

právna forma: účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

 

Ako darovať 3% z dane? 

Aby ste mohli venovať 3% z dane, potrebujete Potvrdenie o tom, že ste v roku 2017 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.

Napíšte nám na martina.tvrdonova@bilgym.sk, resp. kontaktujte nás na 0949 428 239 a Potvrdenie Vám vystavíme.


Kedy môže 2% venovať aj právnickú osoba (firma), nielen jednotlivec? 

2% z dane môžete venovať vtedy, ak ste v roku 2017 resp. do 31.3.2018 DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). Ak ste tak urobili, potom môžete poukázať 2% z dane – v daňovom priznaní uvediete, že poukazujete 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY